Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tâm Sơn

Ngày thành lập: 16-01-2018

Địa chỉ: Khu phố Mỹ Lệ Tây, Thị Trấn Phú Thứ, Huyện Tây Hoà, Tỉnh Phú Yên

Ngành nghề chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

Mã số thuế 4401045012
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Tâm Sơn
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Tâm Sơn

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính