Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Vận Tải-thương Mại Danh Tâm

Ngày thành lập: 18-10-2017

Địa chỉ: Thôn Phú Dương, Xã Xuân Thịnh, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên

Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Mã số thuế 4401040367
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Vận Tải-thương Mại Danh Tâm
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Xuân Danh

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính