Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đông Hòa- Phú Yên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN NGỌC HUY
Địa chỉ: Khu phố Phú Hiệp 3, Thị trấn Hòa Hiệp Trung , Huyện Đông Hoà , Phú Yên
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Huyện Đông Hòa, Phú Yên

Ngày thành lập: 30/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp