Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Taxi Tải Phong Phú

Ngày thành lập: 04-01-2017

Địa chỉ: Thôn Liên Trì 1, Xã Bình Kiến, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Mã số thuế 4401030136
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Taxi Tải Phong Phú
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính