Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Công Trình 98

Ngày thành lập: 18-06-2018

Địa chỉ: Ninh Tịnh 3, Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
Address: Ninh Tinh 3, Ward 9, Tuy Hoa City, Phu Yen Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác (Support services for mining and other ores)

Mã số thuế 4401051538
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Xây Dựng Và Công Trình 98
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Tấn Kha

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Và Công Trình 98

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính