Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Vi Dương

Ngày thành lập: 11-01-2018

Địa chỉ: 09/245 Lê Duẩn, Phường 7, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Mã số thuế 4401044900
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Vi Dương
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Bá Thành

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính