Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thạch Đồng- Huyện Thanh Thủy- Phú Thọ

Công Ty TNHH Vitamedica
Địa chỉ: Khu 4, Xã Thạch Đồng, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ
Address: Khu 4, Thach Dong Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (Producing medicine, pharmaceutical chemicals and medical substances )

Xã Thạch Đồng, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 29-03-2018

Uỷ ban nhân dân xã Thạch Đồng
Địa chỉ: Khu 4, xã Thạch Đồng - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
Address: Khu 4, Thach Dong Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Thạch Đồng, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 06-07-2009

Uỷ ban nhân dân xã Thạch đồng
Địa chỉ: xã Thạch đồng - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
Address: Thach Dong Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Thạch Đồng, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 12-11-1998