Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Tam Phượng

Ngày thành lập: 10-01-2017

Địa chỉ: Cụm công nghiệp làng nghề, Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 2

Mã số thuế 2600974590
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Tam Phượng
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Hồng Tam

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tam Phượng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính