Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoàng Xá- Huyện Thanh Thủy- Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP KOMOMO
Địa chỉ: Cụm công nghiệp làng nghề Hoàng Xá, Xã Hoàng Xá , Huyện Thanh Thuỷ , Phú Thọ
Address: Cum Cong Nghiep Lang Nghe Hoang Xa, Hoang Xa Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 21/11/2018

Công Ty Cổ Phần Kim Khí Nội Thất Hà Nội
Địa chỉ: Thửa đất số 51-1, khu vực Quang Giang, Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ
Address: Thua Dat So 51-1, Khu Vuc Quang Giang, Hoang Xa Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 01-08-2018

Công Ty TNHH Nguyễn Tiến Chiến
Địa chỉ: Khu 15, Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ
Address: Khu 15, Hoang Xa Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 04-08-2017

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN SỸ NGÂN
Địa chỉ: Khu 3, Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ
Address: Khu 3, Hoang Xa Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 15/03/2017

Công Ty TNHH Tam Phượng
Địa chỉ: Cụm công nghiệp làng nghề, Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ
Address: Cum Cong Nghiep Lang Nghe, Hoang Xa Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 10-01-2017

Công Ty TNHH Quang Nhiệm
Địa chỉ: Khu 2, Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ
Address: Khu 2, Hoang Xa Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 06-01-2017

1 2 3 4 Tiếp