Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đoan Hạ- Huyện Thanh Thủy- Phú Thọ

Uỷ ban nhân dân xã Đoan hạ
Địa chỉ: Xã Đoan hạ - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
Address: Doan Ha Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Đoan Hạ, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 12-11-1998