Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thanh Sơn- Phú Thọ

CÔNG TY TNHH KIEUL VINA
Địa chỉ: Khu 4, Xã Cự Thắng , Huyện Thanh Sơn , Phú Thọ
Address: Khu 4, Cu Thang Commune, Thanh Son District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Cự Thắng, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Ngày thành lập: 19/10/2018

CÔNG TY TNHH PT HẢI PHƯƠNG
Địa chỉ: Khu Đồng Phú, Xã Thạch Khoán , Huyện Thanh Sơn , Phú Thọ
Address: Khu Dong Phu, Thach Khoan Commune, Thanh Son District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Sawing, splitting, shaving and preserving wood)

Xã Thạch Khoán, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Ngày thành lập: 10/10/2018

Công Ty TNHH Ngân Tùng
Địa chỉ: Xóm Giáo, Xã Tinh Nhuệ, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ
Address: Giao Hamlet, Tinh Nhue Commune, Thanh Son District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tinh Nhuệ, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Ngày thành lập: 05-07-2018

CÔNG TY TNHH MTV VĂN KHOA
Địa chỉ: Khu Đề Ngữ, Xã Yên Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ
Address: Khu De Ngu, Yen Son Commune, Thanh Son District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Yên Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Ngày thành lập: 29/06/2018

CÔNG TY TNHH THANH HÂN MT
Địa chỉ: 148B Phổ Khánh, Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ
Address: 148b Pho Khanh, Thanh Son Town, Thanh Son District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Ngày thành lập: 18/06/2018

Công Ty CP Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Sơn Nam
Địa chỉ: Số nhà 127, phố Hoàng Sơn, Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ
Address: No 127, Hoang Son Street, Thanh Son Town, Thanh Son District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Ngày thành lập: 13-04-2018

Doanh Nghiệp Tn Vỹ Linh Ngọc Việt
Địa chỉ: Xóm Dẹ 1, Xã Văn Miếu, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ
Address: De 1 Hamlet, Van Mieu Commune, Thanh Son District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Văn Miếu, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Ngày thành lập: 07-03-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp