Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thanh Ba- Phú Thọ

CÔNG TY TNHH YẾN NHI THANH BA
Địa chỉ: khu 9, Thị trấn Thanh Ba , Huyện Thanh Ba , Phú Thọ
Address: Khu 9, Thanh Ba Town, Thanh Ba District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2018

CÔNG TY TNHH AGARU VIỆT NAM
Địa chỉ: Khu 9, Xã Chí Tiên, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Address: Khu 9, Chi Tien Commune, Thanh Ba District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Xã Chí Tiên, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

Ngày thành lập: 29/05/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp