Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đức Cường

Ngày thành lập: 09-01-2017

Địa chỉ: Khu 1, Xã Tiên Kiên, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Mã số thuế 2600974424
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đức Cường
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Phan Xuân Hải Nguyên Quốc Quânphan Tiến Hòa

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đức Cường

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính