Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thủy Sản The Win

Ngày thành lập: 04-01-2017

Địa chỉ: Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Ngành nghề chính: Sản xuất giống thuỷ sản

Mã số thuế 4500611678
Tên v.tắt/giao dịch The Win Aquatic Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Lê Quốc Nhật

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thủy Sản The Win

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính