Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH BẢO KHANG PHÚC
Địa chỉ: Số 26 Trần Phú, Phường Phủ Hà, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngành nghề chính:

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm

Ninh Thuận

Ngày thành lập: 20/10/2016

CÔNG TY TNHH CẦU ĐƯỜNG 71
Địa chỉ: Số 13A Ngô Thì Nhậm, Phường Bảo An, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Ninh Thuận

Ngày thành lập: 17/10/2016

CÔNG TY TNHH PR SHOPPING
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Biểu, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép

Ninh Thuận

Ngày thành lập: 17/10/2016

CÔNG TY TNHH ĐẠT THỊNH THÀNH
Địa chỉ: Số 1/32/2 Thống Nhất, Phường Đài Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Ninh Thuận

Ngày thành lập: 11/10/2016

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỊNH ĐÔ
Địa chỉ: Số 01 đường Trần Kỷ, khu phố 4, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Ninh Thuận

Ngày thành lập: 07/10/2016

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp