Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phúc Thành- Thành phố Ninh Bình- Ninh Bình

Công Ty TNHH Life Blanced
Địa chỉ: Khu dân cư phía Nam đường Lương Văn Tụy kéo dài, phố Phúc Th - Phường Phúc Thành - Thành phố Ninh Bình - Ninh Bình
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)

Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngày thành lập: 12-10-2016

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp