Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Vệ Sinh Xanh Sạch Ninh Bình

Ngày thành lập: 09-01-2017

Địa chỉ: Đường Bích Đào, Phố Trung Sơn, Phường Bích Đào, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Mã số thuế 2700834879
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Vệ Sinh Xanh Sạch Ninh Bình
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Lã Thị Loan

Doanh nghiệp tại Ninh Bình