Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Gia Trấn- Huyện Gia Viễn- Ninh Bình

CÔNG TY TNHH NHÀ Ở VÀ ĐÔ THỊ THÀNH CÔNG NINH BÌNH
Địa chỉ: KCN Gián Khẩu, Xã Gia Trấn , Huyện Gia Viễn , Ninh Bình
Address: Gian Khau Industrial Zone, Gia Tran Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 10/08/2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Quý Dũng
Địa chỉ: Số 35, Quốc Lộ 1A, Thôn 6, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Address: No 35, 1a Highway, Hamlet 6, Gia Tran Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 05-04-2017

CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG NINH BÌNH
Địa chỉ: Số nhà 117, Đường 3, Thôn 6, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình
Address: No 117, Street 3, Hamlet 6, Gia Tran Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 06/09/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN HALO GROUP
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, km 10 Ninh Bình - Hà Nội, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình
Address: 1a Highway, Km 10 Ninh Binh - Ha Noi, Gia Tran Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 15/08/2016

Công Ty TNHH Thái Bình Dương
Địa chỉ: Lô C2, khu công nghiệp Gián Khẩu - Xã Gia Trấn - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình
Address: Lo C2, Gian Khau Industrial Zone, Gia Tran Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự (Producing long noodles, short noodles and similar products)

Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 25-02-2005

1 2 3 4 5 Tiếp