Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Me- Huyện Gia Viễn- Ninh Bình

Công Ty TNHH Ttc 247
Địa chỉ: Số 137, Phố Thống Nhất, Thị Trấn Me, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Address: No 137, Thong Nhat Street, Me Town, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Thị trấn Me, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 14-03-2018

Công Ty TNHH Tm Mạnh Tuấn
Địa chỉ: Đường Hồng Dân, Phố Mới, Thị Trấn Me, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Address: Hong Dan Street, Moi Street, Me Town, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Thị trấn Me, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 21-11-2017

Công Ty TNHH Hồng Thinh
Địa chỉ: Số nhà 56, Phố Tiến Yết, Thị Trấn Me, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Address: No 56, Tien Yet Street, Me Town, Gia Vien District, Ninh Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Thị trấn Me, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 01-11-2017

1 2 3 4 5 6 Tiếp