Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Gia Viễn- Ninh Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN HALO GROUP
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, km 10 Ninh Bình - Hà Nội, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngày thành lập: 15/08/2016