Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hợp Thành- Huyện Yên Thành- Nghệ An

CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG YÊN THÀNH
Địa chỉ: xóm Lý Nhân, Xã Hợp Thành , Huyện Yên Thành , Nghệ An
Address: Ly Nhan Hamlet, Hop Thanh Commune, Yen Thanh District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

Ngày thành lập: 20/11/2018

Công Ty TNHH Xnk May Cường Thịnh
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Address: Hamlet 5, Hop Thanh Commune, Yen Thanh District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

Ngày thành lập: 19-01-2018

Công Ty TNHH Ly Hưng
Địa chỉ: Xóm 7, Làng Phan, Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Address: Hamlet 7, Phan Village, Hop Thanh Commune, Yen Thanh District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

Ngày thành lập: 05-04-2017

Công Ty TNHH Lương Thông
Địa chỉ: Xóm Hưng Lập - Xã Hợp Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An
Address: Hung Lap Hamlet, Hop Thanh Commune, Yen Thanh District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

Ngày thành lập: 18-11-2016

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồ Kiều Anh
Địa chỉ: Xóm 5 - Xã Hợp Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An
Address: Hamlet 5, Hop Thanh Commune, Yen Thanh District, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of used (second-hand) commodities in specialized stores )

Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

Ngày thành lập: 03-04-2012