Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty CP Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng 268

Ngày thành lập: 09-01-2017

Địa chỉ: Xóm Xuân Hoa, Xã Nghi Đức, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Mã số thuế 2901876893
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty CP Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng 268
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Phạm Thị Thắm

Doanh nghiệp tại Nghệ An