Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại N8

Ngày thành lập: 21-11-2017

Địa chỉ: Xóm Yên Vinh, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Mã số thuế 2901910576
Tên v.tắt/giao dịch N8 Construction And Trading Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Thái Khắc Hoạt

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Xây Dựng Và Thương Mại N8

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính