Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH FALCAO

Ngày thành lập: 20/09/2017

Địa chỉ: Tâng 1, chung cư Tân Phat, Đương Lê Mao, Phường Vinh Tân , Thành phố Vinh , Nghệ An

Ngành nghề chính: Cho thuê xe có động cơ

Mã số thuế 2901903378
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Người đại diện Phan Cao Thê�
Địa chỉ N.Đ.diện Khô�i Tân Tha�nh 1, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
  • Phí, lệ phí
  • Thu khác
  • Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Falcao

    Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính