Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Cửa Nam- Thành phố Vinh- Nghệ An

Công Ty TNHH Mạnh Thế Sơn
Địa chỉ: Số 44, đường Phan Đình Phùng, khối 6A, Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 30-11-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp