Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị xã Thái Hòa- Nghệ An

HỢP TÁC XÃ PHONG PHÚ
Địa chỉ: Khối tây hồ 1, Phường Quang Tiến , Thị xã Thái Hoà , Nghệ An
Address: Khoi Tay Ho 1, Quang Tien Ward, Thai Hoa Town, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Thị xã Thái Hòa, Nghệ An

Ngày thành lập: 12/07/2018

Công Ty CP Tm&dv Dth
Địa chỉ: Tổ 5, Khối Tây Hồ 1, Phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An
Address: To 5, Khoi Tay Ho 1, Quang Tien Ward, Thai Hoa Town, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Thị xã Thái Hòa, Nghệ An

Ngày thành lập: 25-06-2018

Công Ty CP Tm & Dv An Phú Thịnh
Địa chỉ: xóm 8, Xã Nghĩa Thuận, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An
Address: Hamlet 8, Nghia Thuan Commune, Thai Hoa Town, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Thị xã Thái Hòa, Nghệ An

Ngày thành lập: 23-05-2018

Công Ty Cổ Phần Việt Farmlands
Địa chỉ: Khối Thí Nghiệm, Phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An
Address: Khoi Thi Nghiem, Quang Tien Ward, Thai Hoa Town, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Thị xã Thái Hòa, Nghệ An

Ngày thành lập: 18-05-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÁT ĐẠT
Địa chỉ: Số 419, đường Trần Hưng Đâọ, khối Đồng Tâm 2, Phưòng Hoà Hiếu , Thị xã Thái Hoà , Nghệ An
Address: No 419, Tran Hung Dao Street, Khoi Dong Tam 2, Phuong Hoa Hieu, Thai Hoa Town, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu (Manufacture of other textiles nec)

Phường Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hòa, Nghệ An

Ngày thành lập: 29/03/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Thành Đạt Nghệ An
Địa chỉ: Xóm 7A, Xã Nghĩa Thuận, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An
Address: 7a Hamlet, Nghia Thuan Commune, Thai Hoa Town, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Thị xã Thái Hòa, Nghệ An

Ngày thành lập: 19-03-2018

Công Ty TNHH Tm&dv Lốp Ô Tô Đại Phát
Địa chỉ: Khối Thí Nghiệm, Phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An
Address: Khoi Thi Nghiem, Quang Tien Ward, Thai Hoa Town, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Thị xã Thái Hòa, Nghệ An

Ngày thành lập: 28-02-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Lâm
Địa chỉ: Tổ 4, Khối Tây Hồ, Phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An
Address: To 4, Khoi Tay Ho, Quang Tien Ward, Thai Hoa Town, Nghe An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Thị xã Thái Hòa, Nghệ An

Ngày thành lập: 05-02-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp