Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Khánh Linh

Ngày thành lập: 11-01-2017

Địa chỉ: Xóm 3, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Mã số thuế 2901877537
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Khánh Linh
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Hoàng Đình Đạt

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Hoàng Khánh Linh

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính