Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Toàn Phương

Ngày thành lập: 11-01-2017

Địa chỉ: Khối Hợp Tiến, Thị Trấn Quỳ Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An

Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Mã số thuế 2901876974
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Toàn Phương
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Võ Văn Toàn

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Tổng Hợp Toàn Phương

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính