Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Dvsx &tm Vận Tải Minh Dũng

Ngày thành lập: 11-01-2017

Địa chỉ: Xóm 16, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Mã số thuế 2901877248
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Dvsx &tm Vận Tải Minh Dũng
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Vũ Minh Dũng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dvsx &tm Vận Tải Minh Dũng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính