Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Nghệ An

CÔNG TY TNHH AN NAM BAMBOO
Địa chỉ: Số 15, Đường Nguyễn Viết Nhung, Khối Cộng Hòa, Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 14/08/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp