Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Xử lý nước thải

Công ty Econet Phần Lan
Địa chỉ: SN 41a - TDP 6 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ - Điện Biên
Mã số thuế:

5600274837

Điện Biên

Ngày thành lập: 26-04-2014