Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Trồng cây lấy sợi

Võ Trọng Phụng
Địa chỉ: 387 Lê Lợi - TP Tuy Hoà - Phú Yên
Mã số thuế:

4400147903

Phú Yên

Ngày thành lập: 30-09-1998