Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Trồng cây lấy củ có chất bột

HTX NÔNG NGHIỆP TÂN SƠN
Địa chỉ: Xóm 1 Tiểu khu 8; Thị trấn Hát Lót, Thị trấn Hát Lót , Huyện Mai Sơn , Sơn La
Address: 1 Tieu Khu 8; Thi Tran Hat Lot Hamlet, Hat Lot Town, Mai Son District, Son La Province
Mã số thuế:

5500572438

Huyện Mai Sơn, Sơn La

Ngày thành lập: 03/10/2018