Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TERRAZZO QUANG HẢI
Địa chỉ: Thửa đất số 511, Tờ bản đồ số 34, Khu Phố 7, Phường Uyên Hưng , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương
Address: Thua Dat So 511, To Ban Do So 34, Quarter 7, Uyen Hung Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702674220

Bình Dương

Ngày thành lập: 14/06/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp