Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Bionu Việt Nam
Địa chỉ: Lô L7, Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
Address: Lo L7, Det May Industrial Zone Noi B Street, Di Su Commune, My Hao District, Hung Yen Province
Mã số thuế:

0901046095

Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 30-11-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp