Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít

Công Ty TNHH HUA TSAI
Địa chỉ: lô K5, đường N4-D4 KCN Nam Tân Uyên mỡ rộng - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương
Mã số thuế:

3702344021

Bình Dương

Ngày thành lập: 09-03-2015

Cơ Sở Bảo Thạch
Địa chỉ: Kho 1,26/2 KP Bình đáng - Phường Bình Hòa - TX Thuận An - Bình Dương
Mã số thuế:

3702097580

Bình Dương

Ngày thành lập: 17-09-2012