Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất sản phẩm từ plastic

Công Ty TNHH Terasys
Địa chỉ: Đường số 10, KCN Nhơn Trạch 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Address: Street No 10, Nhon Trach 1 Industrial Zone, Hiep Phuoc Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Mã số thuế:

3603604208

Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 29-11-2018

Công Ty TNHH Grand Aurora
Địa chỉ: Lô A-5L-CN, Khu công nghiệp Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
Address: Lo A-5l-cn, Bau Bang Industrial Zone, Lai Uyen Town, Bau Bang District, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702722379

Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Ngày thành lập: 21-11-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp