Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu

CÔNG TY TNHH HÀ TUYẾT
Địa chỉ: Nhà ông Phan Trọng Hà, Thôn Đại Yên, Xã Thạch Mỹ , Huyện Lộc Hà , Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Phan Trong Ha, Dai Yen Hamlet, Thach My Commune, Loc Ha District, Ha Tinh Province
Mã số thuế:

3002120379

Xã Thạch Mỹ, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 17/10/2018

CÔNG TY TNHH HCM VINA
Địa chỉ: Lô B_2C, KCN Becamex - Bình Phước, Xã Minh Thành , Huyện Chơn Thành , Bình Phước
Address: Lo B_2c, Becamex - Binh Phuoc Industrial Zone, Minh Thanh Commune, Chon Thanh District, Binh Phuoc Province
Mã số thuế:

3801168514

Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Ngày thành lập: 15/03/2018

Công Ty CP Vật Liệu Xanh Tiến Thành
Địa chỉ: Khu CN Vũng Áng, Tổ dân phố Tân Phong, Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Vung Ang Industrial Zone, To Dan Pho Tan Phong, Ky Thinh Ward, Ky Anh Town, Ha Tinh Province
Mã số thuế:

3002082980

Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 13-10-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp