Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Công Ty TNHH Nội Thất Đế Sâm
Địa chỉ: Thửa đất số 337, Tờ Bản đồ số 33, Khu phố Bình Khánh, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 337, To Ban Do So 33, Binh Khanh Quarter, Khanh Binh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702728451

Bình Dương

Ngày thành lập: 12-12-2018

Công Ty TNHH Gỗ Đằng Đạt
Địa chỉ: Lô M2, Đường D3, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: Lo M2, D3 Street, Nam Tan Uyen Industrial Zone, Khanh Binh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702727225

Bình Dương

Ngày thành lập: 06-12-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HẢI HÒA
Địa chỉ: Thửa đất số 1155, Tờ bản đồ số 5, Khu phố Phước Thái, PhườngThái Hòa , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương
Address: Thua Dat So 1155, To Ban Do So 5, Phuoc Thai Quarter, Phuongthai Hoa, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702723277

Bình Dương

Ngày thành lập: 26/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp