Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất sản phẩm khác từ cao su

CÔNG TY TNHH BẮC THANH VINA
Địa chỉ: Lô C1-1, Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn , Huyện Tiên Du , Bắc Ninh
Address: Lo C1, 1, Dai Dong Hoan Son Industrial Zone, Hoan Son Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province
Mã số thuế:

2301058906

Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 11/12/2018

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP V
Địa chỉ: Lô số 16-5, Đường số 2B, Khu công nghiệp Quốc Tế Protrade, Xã An Tây , Thị Xã Bến Cát , Bình Dương
Address: Lo So 16, 5, O 2b Street, Quoc Te Protrade Industrial Zone, An Tay Commune, Ben Cat Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702606478

Bình Dương

Ngày thành lập: 09/10/2017

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PATEL (VN)
Địa chỉ: Thửa đất số 4, 154, tờ bản đồ số 43, khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi , Thị Xã Bến Cát , Bình Dương
Address: Thua Dat So 4, 154, To Ban Do So 43, Phu Hoa Quarter, Hoa Loi Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3701802751-001

Bình Dương

Ngày thành lập: 28/09/2017

CÔNG TY TNHH SWR
Địa chỉ: Lô A_6C1_CN, Khu công nghiệp Bàu Bàng, Xã Lai Uyên , Huyện Bàu Bàng , Bình Dương
Address: Lo A, 6c1, Cn, Bau Bang Industrial Zone, Lai Uyen Commune, Bau Bang District, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702598805

Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Ngày thành lập: 08/09/2017

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PLP
Địa chỉ: Thửa đất số 887, tờ bản đồ số 21, đường Tân Hiệp 4, khu phố, PhườngTân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
Address: Thua Dat So 887, To Ban Do So 21, Tan Hiep 4 Street, Khu Pho, Phuongtan Hiep, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

0313555881-001

Bình Dương

Ngày thành lập: 17/01/2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp