Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác

Công Ty TNHH ACTIVE VIETNAM FACTORY
Địa chỉ: Xưởng E3,đường 08B,Khu nhà xưởng DV Kizuna ,Lô K, KCNTân Kim - Xã Tân Kim - Huyện Cần Giuộc - Long An
Address: Xuong E3, 08b Street, Khu Nha Xuong Dv Kizuna, Lo K, Kcntan Kim, Tan Kim Commune, Can Giuoc District, Long An Province
Mã số thuế:

1101702511

Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc, Long An

Ngày thành lập: 30-05-2013

Công ty TNHH SHINEI Việt Nam
Địa chỉ: 10-3D, đường số 3A, KCN Singapore Ascendas Protrade - Xã An Tây - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương
Address: 10- 3d, 3a Street, Singapore Ascendas Protrade Industrial Zone, An Tay Commune, Ben Cat Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702170985

Bình Dương

Ngày thành lập: 18-03-2013