Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan

Công ty TNHH Hangang Vina
Địa chỉ: Khu công nghiệp Châu Sơn - Phường Châu Sơn - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam
Address: Chau Son Industrial Zone, Chau Son Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
Mã số thuế:

0700639955

Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 11-06-2013