Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Giấy Quảng Đà
Địa chỉ: Lô 26, khu B2-02, Khu gia đình quân đội cục hậu cần - quân khu 5, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lo 26, Khu B2-02, Khu Gia Dinh Quan Doi Cuc Hau Can - Quan Khu 5, Hoa Phat Ward, Cam Le District, Da Nang City
Mã số thuế:

0401911320

Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 10-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp