Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu

CÔNG TY TNHH OBS QUANG NAM
Địa chỉ: Lô B/B1 Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, Xã Bình Phục, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
Address: Lo B/b1 Cum Cong Nghiep Ha Lam - Cho Duoc, Binh Phuc Commune, Thang Binh District, Quang Nam Province
Mã số thuế:

4001091670

Xã Bình Phục, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

Ngày thành lập: 20/09/2016

CÔNG TY TNHH SUNDD VIỆT NAM
Địa chỉ: Thửa đất số 512, Tờ bản đồ số 20, đường ĐX 601.018A, Khu phố, Phường Tân Định, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương
Address: Thua Dat So 512, To Ban Do So 20, Dx 601.018a Street, Khu Pho, Tan Dinh Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702485223

Bình Dương

Ngày thành lập: 27/07/2016

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA CÔNG VẢI NAM CƯỜNG
Địa chỉ: Thửa đất số 1244, Tờ bản đồ số 19, Khu phố 6, Phường Thới Hòa, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương
Address: Thua Dat So 1244, To Ban Do So 19, Quarter 6, Thoi Hoa Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702475930

Bình Dương

Ngày thành lập: 23/06/2016