Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu

CÔNG TY TNHH CLOTEX LABELS (VN)
Địa chỉ: Số 18C VSIP II-A, đường số 24, khu công nghiệp Vietnam - Sin, Xã Vĩnh Tân , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương
Mã số thuế:

3702670226

Bình Dương

Ngày thành lập: 31/05/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp