Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

Công Ty TNHH Logistics Bình Minh
Địa chỉ: Lô KB1.1, Khu công nghiệp MP Đình Vũ thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Address: Lo Kb1.1, Mp Dinh Vu Thuoc Khu Kinh Te Dinh Vu – Cat Hai Industrial Zone, Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong City
Mã số thuế:

0201911002

Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

Ngày thành lập: 03-11-2018

Công Ty Cổ Phần Logistics Vk Plus
Địa chỉ: Lô H4, Đường số 10, Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Xã Hoà Liên, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lo H4, Street No 10, Khu Cong Nghe Cao Da Nang, Hoa Lien Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Mã số thuế:

0401929423

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 08-10-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp