Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Khai thác muối

Doanh Nghiệp Tư Nhân Muối Mỹ Hoa
Địa chỉ: Phú Thọ 2 - Phường Ninh Diêm - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa
Address: Phu Tho 2, Ninh Diem Ward, Ninh Hoa Town, Khanh Hoa Province
Mã số thuế:

4201634211

Khánh Hòa

Ngày thành lập: 09-02-2015

1 2 3 4 5 Tiếp