Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác

Công ty TNHH JDI TELECOM VINA
Địa chỉ: Thôn Hà Liễu (thuê nhà riêng của ông Phan Đăng Hàm) - Xã Phương Liễu - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh
Address: Ha Lieu (thue Nha Rieng Cua Ong Phan Dang Ham) Hamlet, Phuong Lieu Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Mã số thuế:

2300855874

Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 22-08-2014

JFE STEEL CORPORATION
Địa chỉ: KKT Vũng áng - Phường Kỳ Long - Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Address: Kkt Vung Ang, Ky Long Ward, Ky Anh Town, Ha Tinh Province
Mã số thuế:

3001927096

Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 24-06-2015

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp