Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Đóng tàu và cấu kiện nổi

CÔNG TY TNHH DV & TM BẢO HUY
Địa chỉ: TDP Phú Thạnh, Phường Ninh Thủy , Thị xã Ninh Hoà , Khánh Hòa
Address: Tdp Phu Thanh, Ninh Thuy Ward, Ninh Hoa Town, Khanh Hoa Province
Mã số thuế:

4201802787

Khánh Hòa

Ngày thành lập: 19/07/2018

CÔNG TY TNHH MTV K & K NINH HÒA
Địa chỉ: TDP 15, Phường Ninh Hiệp , Thị xã Ninh Hoà , Khánh Hòa
Address: Tdp 15, Ninh Hiep Ward, Ninh Hoa Town, Khanh Hoa Province
Mã số thuế:

4201765905

Khánh Hòa

Ngày thành lập: 30/10/2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp