Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

Công Ty TNHH Ptsco
Địa chỉ: 136 Đường Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 136 Lanh Binh Thang Street, Ward 13, District 11, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0315162244

Phường 13, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-07-2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TVV
Địa chỉ: P1-4.52, Tầng 4, Khu I, The Prince Residence, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: P1-4.52, 4th Floor, Khu I, The Prince Residence, 17- 19-21 Nguyen Van Troi, Ward 12, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0315156473

Phường 12, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/07/2018

Công Ty TNHH Global Linked Asia
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Vincom Đồng Khởi, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 10th Floor, Vincom Dong Khoi Building, No 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0315152140

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-07-2018